Apel ws. projektu ustawy o kategoryzacji szpitali

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z niepokojem śledzi informacje o regulacjach wprowadzanych do projektu ustawy o kategoryzacji szpitali. Uważamy, że mapy potrzeb zdrowotnych powinny być ustalane w porozumieniu z samorządami, które są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną na swoim terenie. Tak radykalne zmiany powinny być rozłożone w czasie i przedyskutowane.

Obawiamy się, że reforma doprowadzi do pogorszenia sytuacji większości Pacjentów, szczególnie tych, których Państwo Polskie powinno obejmować najskuteczniejszą ochroną. Uważamy, że proponowane zmiany są sprzeczne z ideami solidarności społecznej.

Państwo Polskie nie może wycofywać się z zapewnienia właściwej opieki szpitalnej w tych placówkach, które są w najbliżej ludzi, czyli w szpitalach powiatowych. Tymczasem większości z nich grozi znalezienie się w I kategorii świadczeniodawców ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami: likwidacją oddziałów szpitalnych, pogorszeniem sytuacji finansowej placówek, zwolnieniami personelu i w rezultacie pogorszeniem jakości świadczonych usług. W skrajnej sytuacji wręcz fizyczna likwidacja szpitali.

Reforma z pewnością przysłuży się wysokospecjalistycznym placówkom. Ale czy pomoże szerokim rzeszom Pacjentów? Ułatwi czy pogorszy dostęp do opieki szpitalnej? Podniesie poziom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego czy może będzie skłaniała ludzi do szukania znajomości?

Z pewnością wzrosną koszty wykonywania części procedur medycznych przy jednoczesnym znacznym utrudnieniu dostępu do leczenia dla większości. W wielu przypadkach spowoduje to konieczność szukania pomocy szczególnie w przypadkach nagłych, nawet w odległych miejscowościach i spowoduje zagrożenie zdrowia i życia Chorego. Czy to będzie dobre dla Pacjentów?

Proponowana lista placówek oraz oddziałów ma być opublikowana do 30 kwietnia 2017 r.  i wejść w życie 1 lipca. Nie daje to czasu nawet na zgodne z prawem doręczenie wypowiedzeń tym osobom, dla których nie będzie pracy. Spowoduje to zresztą pogłębienie strat w tych jednostkach oraz będzie skutkować koniecznością likwidacji lub przekształceń, na które nie będzie czasu. Równocześnie niska ilość środków przekazanych w ramach ryczałtów, które już obecnie nie równoważą kosztów funkcjonowania oddziałów spowoduje wzrost zobowiązań samorządów, które są organami założycielskimi szpitali.

Apelujemy o podjęcie rozmów z samorządami oraz dyrekcjami szpitali, celem racjonalnego rozwiązania tych bardzo ważnych problemów. Reforma nie może generować nowych problemów nie rozwiązując starych. Obawiamy się destabilizacji sytemu opieki zdrowotnej, przerzucenia kosztów tych zmian na samorządy powiatowe i pracowników szpitali I i II stopnia referencyjności. Zmiany te będą trudne do odwrócenia i wywołują już dziś duże zaniepokojenie wśród Pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia.

Uważamy, że mapy potrzeb zdrowotnych powinny być ustalane w porozumieniu z samorządami, które są odpowiedzialne za opiekę zdrowotną na swoim terenie. Tak radykalne zmiany powinny być rozłożone w czasie i przedyskutowane.