Przeszkoliliśmy niemal sto pielęgniarek i położnych

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta ds. Pielęgniarstwa z dnia 29 lipca 2016 r. w zakresie zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego przeszkolił niemal sto pielęgniarek i położnych. Dla pracowników szpitali zrzeszonych w Związku szkolenie było bezpłatne.

Szkolenie odbyło się 16 listopada w Ośrodku Doskonalenia Personelu Medycznego przy Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, gdzie przeprowadzili je przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej. W programie znalazły się takie zagadnienia, jak:

– prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę i położną, w tym wykonywania zleceń lekarskich i odmowa ich wykonania,
– zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną – podstawy prawne,
– ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych z podawaniem leków w pracy pielęgniarki i położnej – analiza przypadków,
– odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki w sytuacji popełnienia błędu,
– bezpieczeństwo w podawaniu leków przez pielęgniarkę i położną,
– zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta (przechowywanie, rozpuszczanie, drogi podania, dawki, interakcje itp.).

Na zakończenie szkolenia, każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.