Prof. Łukasz Szumowski nowym Ministrem Zdrowia

Prof. Łukasz Szumowski, dotychczasowy wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, został we wtorek powołany na ministra zdrowia.

Szumowski, tak jak jego poprzednicy, z wykształcenia jest lekarzem, to kardiolog
i profesor nauk medycznych. Od 2011 kierował zespołem specjalistycznym nauk
o życiu w MNiSW, a od listopada 2016 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w tym resorcie.
Jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Szumowski opowiadał się za zacieśnianiem współpracy między nauką a gospodarką. Jest orędownikiem rozwoju polskiej biotechnologii.

– Chcemy, aby za 10 lat polski sektor biotechnologii medycznej był jednym
z najsilniejszych w Europie – mówił PAP – Potrzebujemy tego sektora, ponieważ
jest to dzisiaj jeden z najszybciej rozwijających się obszarów badań naukowych.
W wielu krajach jest to również coraz ważniejszy obszar gospodarki, ponieważ biotechnologia wkracza w różne dziedziny. Żeby w ogóle myśleć o projektowaniu leków polskich, musimy mieć bardzo dobre badania podstawowe, również
w obszarze biologii komórkowej – podkreślił. W prowadzeniu tych badań ma wspierać polskich naukowców Instytut Biotechnologii Medycznej (IB-Med), którego koncepcję w końcu grudnia przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Według ich zapowiedzi nowa instytucja zainwestuje pół miliarda złotych w prowadzone w Polsce badania nad stworzeniem nowych cząsteczek leków.