ZAPROSZENIE NA PIERWSZE CYKLICZNE SPOTKANIE DYREKTORÓW SZPITALI

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza dyrektorów szpitali na pierwsze z cyklu spotkań organizowanych w zrzeszonych placówkach.

Spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godz. 12 w Centrum Zdrowia w Mikołowie
(ul. Waryńskiego 2, budynek administracji obok szpitala).

Wśród omawianych tematów znajdą się:
1. Wyliczenia kosztów dwukrotnego oznaczania grupy krwi, wyliczone na podstawie Rozporządzenia MZ.
2. Nowelizacja ustawy MZ o podatku VAT w szpitalnym outsoursingu w zakresie sprzątania, prania, żywienia i obłożenia go stawką VAT w wysokości 23%.
3. Opracowanie projektu zmian w Statucie Związku.
4. Rozpatrzenie aktywnego udziału członków Związku podczas III edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbywających się w dniach 8-10 marca br. na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.
5. Omówienie harmonogramu szkolenia wyjazdowego, które odbędzie się w marcu br.

Prosimy o mailowe (biuro@szpitalepowiatowe.pl) potwierdzenie obecności
do dn. 18 stycznia br.