Związek partnerem III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego został Partnerem instytucjonalnym III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach już po raz trzeci stanie się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. W dniach 8-10 marca 2018 roku, odbędzie się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). W zgodnej ocenie uczestników oraz obserwatorów minionych dwóch edycji Kongresu, wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej. Po raz pierwszy odbędzie się ono przy wsparciu merytorycznym Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, który został Partnerem instytucjonalnym imprezy.