Reprezentanci Związku w panelach III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Katowice, 8-10 marca) Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego będzie reprezentować szereg ekspertów. Przedstawiamy sesje z udziałem zarządu i dyrektorów szpitali członkowskich.

8 marca

Godz. 12.00

  • “Centrum Zdrowia w Mikołowie na dalekiej północy ze wsparciem medycznym 40. Wyprawy Polarnej – połączenie satelitarne z pracownikami naukowymi 40. Wyprawy Polarnej Hornsund 2017/2018” z udziałem  Władysława Perchaluka, prezesa Centrum Zdrowia w Mikołowie i dr. n. med. Jacka Czapli, dyrektora ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie
  • „E-zdrowie – pacjent, gabinet, szpital, region, kraj” z udziałem dr Marii Janusz, prezesa Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
  • “Marketing medyczny” z udziałem Bartłomieja Wnuka, rzecznika prasowego ZSzPWŚ

Godz. 14.15

  • “Telemedycyna: moda czy potrzeba?” z udziałem dr. Jacka Czapli, dyrektora ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie

Godz. 16.15

  • “Polacy – lekomaniacy?” z udziałem dr. hab. Andrzeja Madeja, kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach

9 marca

Godz. 9.30

  • “Reforma ochrony zdrowia – perspektywa szpitala” z udziałem dr. Józefa Kurka, prezesa ZSzPWŚ
  • “Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna – w latach 2018-20120” z udziałem Mariusza Wołosza, wiceprezesa ZSzPWŚ

Godz. 11.30

  • “Inwestycje w lecznictwie szpitalnym” z udziałem Mariusza Wołosza, wiceprezesa ZSzPWŚ oraz Barbary Szubert, dyrektora SPZOZ w Lublińcu
  • “Chirurgia – nowe wyzwania” z udziałem dr. Józefa Kurka, prezesa ZSzPWŚ

Godz. 13.45

  • “Szpital powiatowy w systemie ochrony zdrowia” – dyskusja moderowana przez dr. Józefa Kurka, prezesa ZSzPWŚ