11 kwietnia posiedzenie grupy roboczej Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych

W środę, 11 kwietnia o godz. 11.00 w Sejmie odbędzie się posiedzenie grupy roboczej Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych, którego celem będzie wypracowanie  stanowiska Zespołu na temat deficytu kadry medycznej.

Spotkanie odbędzie się w sali 243 w budynku B. Osoby zainteresowane udziałem w pracach grupy roboczej prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Związku: biuro@szpitalepowiatowe.pl