Mariusz Wołosz prelegentem podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W trzecim dniu X Europejskiego Kongresu Gospodarczego panel „Finansowanie systemów ochrony zdrowia – przegląd rozwiązań, rekomendacje”, a w nim obok m.in. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i p.o. prezesa NFZ Andrzeja Jacyny wystąpi wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Mariusz Wołosz.

Debata pod hasłem “Finansowanie systemów ochrony zdrowia –przegląd rozwiązań, rekomendacje” odbędzie się w środę w środę, 16 maja w godz. 11.30-13 w Sali Audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:

  • Budżet, składka, dotacje samorządowe, dopłaty pacjentów – jest w czym wybierać? 
  • Prywatne wydatki na leczenie i rynek komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 
  • Finansowanie świadczeń zdrowotnych to nie wszystko – co z inwestycjami? 
  • Modele finansowania opieki zdrowotnej. Jak możemy skorzystać z doświadczeń innych krajów? 

Rejestracja na Kongres w podstawowej wersji jest bezpłatna. Zgłaszać można się TUTAJ.

Jubileuszowa edycja największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego – odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Spodku oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trwają prace organizacyjne; znane są już nazwiska części Gości VIP, rośnie zainteresowanie mediów. Wiadomo też, że agenda Kongresu będzie wypadkową twórczej kontynuacji wciąż aktualnych tematów poruszanych podczas wcześniejszych edycji Kongresu oraz nowych zagadnień – wskazujących przyszłość europejskiej i polskiej gospodarki.

Szeroki i różnorodny zakres tematyczny obejmuje kilkanaście głównych nurtów, co daje ponad sto debat, sesji, spotkań i innych wydarzeń. Agenda obejmuje całość kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście.

Obszary dyskusji łączą takie przewodnie hasła jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjność, rewolucja technologiczna z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialność i środowisko czy współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku.

Ważnym i oczekiwanym przez uczestników wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu będzie kolejna edycja dwudniowego European Start-up Days (ESD, 15-16 maja 2018 r.). To kolejne spotkanie młodego biznesu z przedstawicielami korporacji zainteresowanych współpracą z mniejszymi, innowacyjnymi firmami. W tym roku ESD będzie jeszcze sprawniej zintegrowane z Kongresem, a rola nowych technologii w gospodarce będzie silnie podkreślana podczas obu wydarzeń.

Otwartość Kongresu na różne opcje i poglądy to jego stała cecha. W ciągu niespełna dekady gruntownie zmieniała się europejska, a w jej ramach, polska gospodarka. Kongres konsekwentnie realizował swoją ambicję – wskazywał trendy i zjawiska, które zmieniają obraz życia gospodarczego. Dorobek dotychczasowych edycji przekonuje, że Europejski Kongres Gospodarczy znalazł swoje stałe miejsce na mapie największych gospodarczych wydarzeń w Europie.

W roku 2018 nie zabraknie akcentów związanych z jubileuszem. Spojrzenie w przyszłość, by świadomie i odpowiedzialnie mierzyć się z nowymi wyzwaniami, pozostanie jednak główną ideą Kongresu.