Wspólne regulacje dotyczące wdrożenia RODO – spotkanie 9 maja o godz. 10

W środę, 9 maja o godz. 10:00 zapraszamy do Jaworzna na spotkanie poświęcone wprowadzeniu wspólnych regulacji dotyczących wdrożenia RODO.

Spotkanie odbędzie się w sali Audiopwizualnej Nefrolux przy Szpitalu Wsielospecjalistycznym w Jaworznie, na III piętrze. Prosimy, aby delegacja każdego szpitala członkowskiego  przygotowała krótką prezentację dotyczącą działań podjętych w kwestii RODO.