Materiały dotyczące RODO na serwerze Związku

Materiały omawiane podczas środowego spotkania poświęconego wdrożeniu RODO są już dostępne na serwerze Związku.

Po loginy i hasła dla szpitali członkowskich odsyłamy do Biura Zarządu: biuro@szpitalepowiatowe.pl