Niedofinansowanie grozi zamykaniem oddziałów, a nawet likwidacją szpitali

W Urzędzie Miasta w Siemianowicach na zaproszenie prezydenta Rafała Piecha odbyło się spotkanie członków Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego oraz samorządowców, które dotyczyło najbardziej palących problemów dotyczących funkcjonowania szpitali. 

W czasie spotkania podkreślono najbardziej palące problemy, jakie dotykają szpitale miejskie i powiatowe. Do najpoważniejszych należy niedofinansowanie szpitali, braki kadrowe czy olbrzymie wymagania związane z płacami ze strony personelu. 

– Należy podkreślić również brak środków za nadwykonania. Poprzednio te środki otrzymywaliśmy, ale wiemy, że w tej chwili ich nie dostaniemy. Ten problem w moim odczuciu dotyczy większości szpitali – mówi dr Józef Kurek, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

W konsekwencji brak zapłaty za nadwykonania powoduje niebezpieczeństwo zamykania oddziałów a w skrajnych przypadkach grozi to likwidacją szpitali co, jak zaznacza prezes ZSPWŚ, może nastąpić w niedługim czasie. 

Rozwiązaniem tego problemu będzie zmiana sposobu finansowania, właściwej wyceny procedur jak również pewnych zmian strukturalnych i uelastycznienia sposobu funkcjonowania ochrony zdrowia.