Kolejni członkowie ZSzPWŚ

Szpital św. Józefa w Mikołowie oraz Szpital Miejski w Tychach, to nowi członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Instytucję współtworzy aktualnie 19 placówek.

Szpital św. Józefa Sp. z o.o. położony jest w centrum Mikołowa, gdzie świadczy całodobową opiekę na pacjentami w ramach oddziałów:

  • Chirurgii ogólnej (realizujący również procedury krótkoterminowe);
  • Chirurgii urazowo – ortopedycznej z pododdziałem chirurgii kręgosłupa (realizujący również procedury krótkoterminowe);
  • Internistycznego;
  • Laryngologicznego (realizujący procedury krótkoterminowe).

Szpital dysponuje Blokiem Operacyjnym wraz z Działem Anestezjologii i nadzoru pooperacyjnego. Przy szpitalu funkcjonują Poradnie lecznictwa otwartego: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, geriatryczna i nefrologiczna. Pracę szpitala wspomagają pracownie diagnostyczne: laboratorium, pracownia endoskopii, pracownia RTG, Dział fizjoterapii oraz Centralna Sterylizatornia. W placówce funkcjonuje również nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej.

Z kolei Szpital Miejski w Tychach posiada trzy oddziały: Oddział Dziedzięcy, Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Internistyczny o profilu gastroenterelogicznym. Dodatkowo, w placówce funkcjonują poradnie: Onkologiczna, Kardiologiczna, Gastroenterelogiczna, Okulistyczna, Diabetelogiczna i Chorób Metabolicznych.