Placówki ze śląskiego w Ministerstwie Zdrowia o zagrożeniach dla szpitali powiatowych

Członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego spotkali się dzisiaj z Maciejem Miłkowskim, wiceministrem zdrowia, aby przedstawić problemy swoich placówek. „Stwierdzamy, że powstało realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania szpitali powiatowych, a tym samym dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa śląskiego” – napisali we wspólnym stanowisku, które po spotkaniu złożyli w ministerstwie.

– Za szpitalami powiatowymi nie stoją znane nazwiska profesorskie, ale ciężka praca. Jesteśmy tymi, którzy są najbliżej Pacjentów – podkreślał na wstępie dr Józef Kurek, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Oprócz Macieja Miłkowskiego, który funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pełni od 18 czerwca, słowom prezesa Kurka przysłuchiwał się też Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który wcześniej wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami ZSzPWŚ.

Podczas spotkania szpitale zrzeszone w Związku zwracały uwagę przede wszystkim na znaczne niedoszacowanie procedur, brak środków finansowych na pokrycie wszystkich wymaganych przepisami prawa wzrostów wynagrodzeń, nieuwzględnienie w propozycjach planów rzeczowo-finansowych na II półrocze 2018 r. świadczeń wykonanych  w poprzednim okresie rozliczeniowym ponad limity wynikające z ryczałtu PSZ oraz nieuwzględnienie w przyznanej wysokości ryczałtu realnych potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

– Póki co wiceminister Miłkowski zadeklarował, że znajdą się pieniądze na pokrycie wzrostu kosztów wynagrodzeń w szpitalach. Liczymy na dalszy dialog w pozostałych kwestiach – podsumował spotkanie Mariusz Wołosz, wiceprezes ZSzPWŚ,