Trudna sytuacja szpitala w Myszkowie – pismo do wojewody

Szpital Powiatowy w Myszkowie w imieniu swoim oraz szpitali powiatowych, zwrócił się do Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka o interwencję w Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Powodem jest trudna sytuacja finansowa szpitala w Myszkowie, jak i innych na Śląsku. 

Jak wskazuje dyrektor Szpitala Powiatowego w Myszkowie – lek. med. Khalid Hagar, jest to spowodowane zmianami w ustawie m.in. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych czy w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. To bezpośrednio doprowadziło do nadwykonań, za które szpital powinien otrzymać ze Ślaskiego OW NFZ około 2 mln. zł. 

W piśmie skierowanym do Wojewody Śląskiego Khalid Hagar zwraca również uwagę na wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kontraktów medycznych, co w 2018 roku ma wynieść prawie 3.5 mln zł. – Tak duże zwiększenie kosztów wynagrodzeń w obrębie zaledwie jednego roku nie jest możliwe do udźwignięcia przez naszą jednostkę – podkreśla Khalid Hagar. – Istnieje realne zagrożenie tym, iż już w 2019 roku ponad 90% przychodów z NFZ przeznaczanych będzie na wynagrodzenia pracownicze i umowy cywilno-prawne, a pozostałe zaledwie kilka procent środków absolutnie nie będzie wystarczające do prawidłowego prowadzenia działań statutowych SP ZOZ.

Pismo do Wojewody Śląskiego