Informacja OZPSP po Sejmowej Komisji Zdrowia

4 października zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia. 

Podczas posiedzenia przedstawione zostało stanowisko dotyczące oczekiwań OZPSP oraz był omówiony raport o stanie szpitali powiatowych będących członkami Związku. Szczególny nacisk zarząd położył na stale pogarszającą się sytuację finansową szpitali oraz chaos organizacyjny w związku z wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia regulacjami związanymi z podwyżkami dla pielęgniarek i lekarzy (umowy lojalnościowe). Przedstawione zostały również przyczyny takiego stanu rzeczy. Na koniec strona MZ i NFZ poinformowała wszystkich zebranych, że trwają intensywne prace nad propozycjami ryczałtów dla szpirali powiatowych. Powinny być one wyższe. Koszty związane z podwyżkami dla lekarzy NFZ również postara się pokryć w całości (OZPSP przedstawi swoje wyliczenia).

„Czekamy na nowe ryczałty oraz propozycję sfinansowania 100 proc. skutków podwyżek dla lekarzy specjalistów. Dopóki NFZ ich nie przedstawi, zarząd OZPSP rekomenduje nie podpisywania aneksów na podwyżki lekarskie oraz ryczałty” – czytamy w komunikacie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.