Andrzej Jacyna o eliminowaniu niewielkich oddziałów położniczych w szpitalach powiatowych

Andrzej Jacyna, prezes NFZ podczas sesji “Jak zwiększyć efektywność systemu – czy zwiększenie wydatków przełoży się na lepsze leczenie pacjentów?” (która odbywał się podczas “Wizji Zdrowia”) zapowiedział, że chce przenieść świadczenia do opieki ambulatoryjnej w celu zracjonalizowania wydatków. Stwierdził, że to odciąży szpitale od usług medycznych, z którymi bez problemu może poradzić sobie AOS. Przyznał też, że w planach jest eliminowanie nieefektywnych jednostek, czyli m.in… niewielkich oddziałów położniczych w szpitalach powiatowych.


Andrzej Jacyna przyznał, że w planach jest eliminowanie nieefektywnych jednostek, czyli m.in. niewielkich oddziałów położniczych w szpitalach powiatowych. Uzasadnił to “generowaniem przez te oddziały dużych strat oraz zagrożeniem dla pacjentów ze względu na przypadkowy personel”.

Jak relacjonuje “Menadżer Zdrowia” do słów Jacyny na temat oddziałów położniczych w szpitalach powiatowych, odniósł się Roman Kolek, ekspert ochrony zdrowia i wicemarszałek województwa opolskiego. – Likwidacja tych oddziałów? Tak, ale pod warunkiem, że zabezpieczymy opiekę nad kobietą w ciąży w terenie. Kolek zwrócił też uwagę, że za mało jest działań na rzecz propagowania w społeczeństwie hasła „moje zdrowie w moich rękach”.