Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie już działa

Szpital Śląski w Cieszynie spełnił wszystkie kryteria i jako jeden z dwóch w województwie śląskim, przystąpił do pilotażowego programu Centrów Zdrowia Psychicznego. 

Centrum Zdrowia Psychicznego działa w strukturach Szpitala Śląskiego w Cieszynie już od 1 września i obejmuje opieką 144 tys. dorosłych mieszkańców powiatu cieszyńskiego. 

– Od kilku miesięcy walczyliśmy o możliwość uczestniczenia w pilotażu tworzenia CZP. Jesteśmy w nielicznej grupie 28 Centrów Zdrowia Psychicznego w Polsce. Chcemy mieć wpływ na to, co na przestrzeni 3 lat stanie się standardem w całym kraju – mówi Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie – Na tle innych ośrodków, jesteśmy o wiele lepiej zorganizowani. Posiadamy wszystkie wymagane – do funkcjonowania CZP – komórki, potencjał ludzki oraz determinację dyrekcji szpitala, żeby to dobrze przeprowadzić. We współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej chcemy stworzyć wzorzec kompleksowej opieki nad pacjentem psychiatrycznym do zastosowania przez inne placówki – podsumowuje Płygawko.

W Polsce powstało 28 Centrów Zdrowia Psychicznego, które obejmują tereny zamieszkałe przez 50-200 tys. osób dorosłych. Może to być powiat, dwa powiaty albo dzielnica w dużym mieście. Centrum Zdrowia Psychicznego będzie zapewniać każdy rodzaj opieki: szpitalną, ambulatoryjną, zespół leczenia środowiskowego z lekarzem, pielęgniarką, terapeutą, asystentem zdrowienia, który co pewien czas będzie odwiedzał chorego na miejscu.

Więcej informacji na stronie WWW Szpitala Śląskiego w Cieszynie