Projekt do konsultacji

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został zamieszczony do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia prezesa NFZ „w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne”.

Zgodnie z § 2 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146, z późn. zm.) na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl) został zamieszczony, do konsultacji społecznych, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.