Spotkanie z władzami śląskiego ow NFZ

Dzisiaj  w siedzibie Śląskiego OW NFZ, członkowie Związku spotkali się z władzami Oddziału.

Członkowie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego spotkali się z władzami śląskiego OW NFZ m.in. w sprawie nowych norm zatrudnienia pielęgniarek. Od 1 stycznia 2019 r. wskaźniki zatrudnienia dla oddziałów o profilu zachowawczym będą wynosić 0,6 pielęgniarki na łóżko, a dla zabiegowych 0,7.  Co więcej, od lipca 2019 r. na oddziałach dziecięcych wskaźniki będą jeszcze wyższe – 0,8 pielęgniarki na łóżko na oddziałach pediatrycznych zachowawczych i 0,9 na oddziałach pediatrycznych zabiegowych. 

Z przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia raportu wynika, że do spełnienia norm potrzeba ok. 125,5 tys. pielęgniarek, a obecnie pracuje ich w systemie ponad 134 tys. Jak zaznaczają dyrektorzy szpitali powiatowych, te dane nie są rzetelne, przez co wiele szpitali stanie przed trudną decyzją likwidowania łóżek najmniej używanych, a w ostateczności – likwidacji całych oddziałów.