Projekt do konsultacji

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został zamieszczony do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia prezesa NFZ projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ “w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia”.

Zgodnie z § 2 us. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm), na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl) został opublikowany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii