Instalacja fotowoltaiczna w Szpitalu Śląskim w Cieszynie wytwarza energię elektryczną na potrzeby placówki

Szpital Śląski w Cieszynie pozyskał dofinansowanie na instalację systemu fotowoltaicznego. Wytwarzana energia jest w całości wykorzystywana na pokrycie bieżącego zapotrzebowania placówki na energię elektryczną. 

Łączna wartość inwestycji wto ponad 733 tys. zł, przy czym dofinansowanie do projektu w ramach konkursu ze środków unijnych wynosi 617 tys. zł. Wkład własny zapewnił Powiat Cieszyński. Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji czyli ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej ZZOZ w Cieszynie.

Instalacja składa się z 457 modułów zbudowanych z krzemu monokrystalicznego o mocy 300 Wp każdy. Jej całkowita moc to 137,1 kWp. Moduły zostały zainstalowane na dachu i elewacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego oraz elewacji Pawilonu Łóżkowego. Całkowity roczny uzysk energii elektrycznej szacuje się na poziomie 107,9 MWh. Przy optymalnych warunkach pogodowych pozwoli to zaoszczędzić około 50 tys. zł rocznie.

Wykorzystanie potencjału energetycznego słońca ma ogromne znaczenie dla środowiska i generuje oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Inwestycja ma przede wszystkim ogromne znaczenie ekologiczne – podkreśla zalety projektu Czesław Płygawko, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.