Nowi członkowie Związku

Szpitale miejskie z Chorzowa i Rudy Śląskiej dołączyły do Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Aktualnie organizację tworzy 25 placówek, które dysponują 7025 łóżkami.

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie to ponad 50 tys. pacjentów rocznie, 12 oddziałów i 6 poradni specjalistycznych. To także jeden z najstarszych i największych szpitali na Górnym Śląsku. Dyrektorem placówki jest dr Jerzy Szafranowicz.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej świadczy usługi medyczne z zakresu lecznictwa stacjonarnego oraz specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Rudy Śląskiej i miast ościennych. Siłą placówki są doskonali specjaliści i nowoczesny sprzęt.  Opieka świadczona jest w ramach następujących oddziałów: Kardiologicznego, Ortopedycznego, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego, Psychiatrycznego Ogólnego, Psychiatrii Dziennej, Chorób Płuc, Gastroenterologii, Chorób Wewnętrznych, Neurologicznego, Okulistycznego, Otolaryngologicznego, Pediatrycznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dodatkowo, w szpitalu działa szereg poradni. W 2018 r. szpital odnotował ponad 17,5 tys. hospitalizacji i niemal 2,2 tys. urodzeń. Prezesem placówki jest dr Katarzyna Adamek.