Dr Józef Kurek wśród panelistów Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Dr Józef Kurek, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego weźmie udział w panelu ”Samorządy w systemie opieki zdrowotnej”. Debatę zaplanowano w trzecim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego, tj. 15 maja o godz. 11:30.

Jednostki samorządu terytorialnego jako właściciele szpitali i innych placówek ochrony zdrowia, skala samorządowych inwestycji w ochronie zdrowia, samorządowe programy polityki zdrowotnej i kampanie edukacyjne oraz rola samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia, to główne tematy debaty „Samorządy w systemie opieki zdrowotnej”.

Do dyskusji, oprócz dr. Józefa Kurka zostali zaproszeni Katarzyna Jezierska-Stencel – dyrektor biura ubezpieczeń zdrowotnych TUW PZUW, Zbigniew Król – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Stanisław Kruczek – członek zarządu województwa podkarpackiego, Jarosław Pinkas – główny inspektor sanitarny w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dariusz Starzycki – wicemarszałek województwa śląskiego, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego i Roman Topór-Mądry – prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowa impreza o ugruntowanej pozycji najważniejszego tego typu wydarzenia w Europie Centralnej. W ubiegłym roku wydarzenie zgromadziło w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach ponad 11,5 tys. gości, którzy uczestniczyli w ponad 150 debatach z udziałem 900 prelegentów. Przebieg dyskusji relacjonowało 700 przedstawicieli mediów.