Projekt zarządzenia do konsultacji

Do 23 maja można wysyłać opinie dotyczące projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zarządzenie jest dostępne na stronie WWW Centrali NFZ. Opinie można przesyłać do 23 maja, w tym również w formie elektronicznej edytowalnej na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl

Uprzejmie proszę o przesłanie opinii do projektu zarządzenia w terminie do dnia 23 maja 2019 r., w tym również w formie elektronicznej, edytowalnej na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.