Dr Józef Kurek w panelu “Samorządy w systemie opieki zdrowotnej” podczas 11. EKG

W trzecim dniu 11. Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się debata poświęcona jednostkom samorządu terytorialnego, jako właścicielom szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Wśród panelistów nie zabrakło dr. Józefa Kurka, prezesa Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Podczas panelu omówiono m.in. kwestie dotyczące skali samorządowych inwestycji w ochronie zdrowia, samorządowych programów polityki zdrowotnej i kampanii edukacyjnych oraz roli samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia.

Nie zabrakło też próby postawienia diagnozy obecnego stanu systemu opieki zdrowotnej w Polsce. – Szpitale powiatowe to podstawa piramidy lecznictwa szpitalnego. Sieć szpitali, która była dla nas dużą nadzieją, okazała się ogromnym rozczarowaniem – podsumował dr Józef Kurek, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, który w swoich wypowiedziach po raz kolejny w mocnych słowach podkreślał, jak bardzo wycena procedur odbiega od realiów oraz przedstawiał skutki polityki kadrowej. – Ktoś nie przewidział, że lekarz, który będzie więcej zarabiał nie będzie chciał pracować tyle, ile dotychczas – mówił dr Kurek.

Oprócz prezesa Związku, w panelu udział wzięli m.in. Katarzyna Jagodzińska-Kalinowska – dyrektor biura prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Katarzyna Jezierska-Stencel – dyrektor biura ubezpieczeń zdrowotnych TUW PZUW, Roman Kolek – wicemarszałek województwa opolskiego, Beata Małecka-Libera – poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego. Debatę poprowadził Wojciech Kuta, redaktor naczelny „Rynku Zdrowia”.