Po spotkaniu Związku Powiatów Polskich z Ministerstwem Zdrowia i NFZ

Zarząd Związku Powiatów Polskich spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podczas spotkania została omówiona fatalna sytuacja bieżąca szpitali powiatowych.

W spotkaniu, do którego doszło 4 lipca w Warszawie oprócz wziął również udział zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Ministerstwo i NFZ reprezentowali minister Maciej Miłkowski, Andrzej Jacyna, Bernard Waśko, Tomasz Pawlęga oraz Andrzej Gołąb.

Podczas spotkania została omówiona fatalna sytuacja bieżąca szpitali powiatowych. Zarząd OZPSP poinformował również, że dyrektorzy szpitali powiatowych nie będą uczestniczyli w spotkaniach, które mają się odbywać w OW NFZ wraz ze związkami zawodowymi.

Szpitale powiatowe zawnioskowały także o powrót do sprawozdawczości kolejek raz w tygodniu. Jednocześnie zwróciły uwagę na brak jakichkolwiek projektów aktów prawnych dotyczących przyszłości dodatków dla pielęgniarek. Zarząd OZPSP poinformował, że ze względu  na czas (umowy na ten produkt są podpisane do końca sierpnia 2019 r.),  nalega na aneksowanie bieżących umów ze względu na brak czasu na konsultację innych rozwiązań.

Kolejnym problemem omawianym podczas spotkania było dalece niewystarczające finansowanie świadczeń medycznych w lecznictwie szpitalnym. Strona rządowa zupełnie nie zdawała sobie sprawy ze skutków finansowych  zapowiadanej zmiany minimalnego wynagrodzenia w gospodarce (od 1 stycznia 2020 r. – 2450 zł bez dodatku stażowego), przedstawiając wyliczenia. Przykładowo: salowa – min. wynagrodzenie 2450 + 20% stażowego (w SP ZOZ obowiązkowo, dodatek określony w ustawie o działalności leczniczej) 490 zł + dodatek za pracę w dni świąteczne – razem ok. 3300 zł brutto. W takiej konfiguracji personel średni musi zarabiać ok. 4000 zł, a wyższy ok. 5000 zł. Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że będzie w tej sprawie natychmiast interweniowało w Ministerstwie Finansów oraz wnosiło o dotację budżetową. Obecnie są przeliczane ryczałty szpitali powiatowych. Ta operacja ma się zakończyć do końca lipca.

Wyjaśniono również wątpliwości dotyczące pobierania opłat za wyżywienie od opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych na oddziałach szpitalnych. Opiekun, jeżeli chce skorzystać z posiłków musi za nie zapłacić.