Poznaliśmy zakres tematyczny XV Forum Rynku Zdrowia

Na stronie jubileuszowej edycji Forum Rynku Zdrowia pojawił się zakres tematyczny tegorocznej imprezy, która w dniach 21-22 października odbędzie się w Warszawie.

Wciąż trwają prace nad finalną agendą tegorocznego Forum Rynku Zdrowia. Jej ostateczny kształt będzie modyfikowany w oparciu o konsultacje z różnymi środowiskami związanymi z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w naszym kraju, ale poznaliśmy już zakres tematyczny wydarzenia.

Wybrana tematyka sesji XV Forum Rynku Zdrowia*

 • Na przełomie kadencji – bilans najważniejszych zmian, decyzji i planowanych rozwiązań w polskim systemie ochrony zdrowia. Mamy strategię?
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce – co wynika z liczb i wskaźników?
 • Modele ubezpieczeń zdrowotnych
 • Zawody medyczne – opieka zdrowotna to nie tylko lekarze i pielęgniarki
 • Szpitale na systemowej mapie kraju – dziś i jutro
 • Podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna – wybrane zagadnienia
 • Polityka lekowa – perspektywa decydentów, producentów, środowiska medycznego i pacjentów
 • Przemysł farmaceutyczny w Polsce
 • Nielekowe technologie medyczne – rynek, system finansowania, pacjent
 • Znaczenie i miejsce jednostek samorządu terytorialnego w polityce zdrowotnej państwa
 • e-Zdrowie w Polsce – centralne rozwiązania, podsumowanie wdrożeń i pilotaży, projekty czekające na realizację
 • Szpitale i inne placówki medyczne w dobie dygitalizacji
 • Telemedycyna – przegląd rozwiązań i skala zastosowań
 • Medycyna personalizowana – nowe podejście terapeutyczne szansą dla pacjentów i systemu
 • Stwardnienie rozsiane – medyczne, organizacyjne i społeczne aspekty opieki nad pacjentami z SM
 • Szczepienia ochronne
 • Znaczenie rehabilitacji w procesie opieki nad pacjentami
 • Choroby sercowo-naczyniowe – wyzwania stojące nie tylko przed kardiologami
 • Onkologia – wybrane zagadnienia terapeutyczne i organizacyjne
 • Hematoonkologia – możliwości leczenia nowotworów układu krwiotwórczego

Dodatkowo 21 października 2019 r. odbędzie się Gala Rynku Zdrowia, podczas której uroczyście wręczone zostaną Portrety Polskiej Medycyny – wyróżnienia przyznawane przez redakcję miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.