Po spotkaniu z władzami Śląskiego OW NFZ [AKTUALIZACJA]

Problemy związane z brakami finansowymi zdominowały poniedziałkowe spotkanie władz Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego z dyrektorem Śląskiego OW NFZ Piotrem Nowakiem. 

W trakcie spotkania prezes Związku Władysław Perchaluk poruszył kilka kwestii, m.in. dotyczących strat związanych z wykonaniem kontraktów, gdzie szpitale muszą dopłacać do realizacji z własnej kieszeni. – Tragedią będzie koniec roku, który większość szpitali zakończy na minusie – przestrzegł prezes zaznaczając przy tym, że skala problemu jest na  dzień dzisiejszy ogromna i grozi ogłoszeniem upadłości. 

Zwrócono również uwagę na coraz częstsze przypadki zamykania oddziałów, problemy związane z obsadzaniem karetek pogotowia ratunkowego czy wciąż wzrastające koszty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W efekcie wyznaczono termin kolejnego spotkania w siedzibie Śląskiego OW NFZ, które odbędzie się w czwartek, 12 września o godz. 11.