PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKU SZPITALI POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WŚRÓD PRELEGENTÓW XV FORUM RYNKU ZDROWIA

Zbliża się XV Forum Rynku Zdrowia, a wśród partnerów imprezy ponownie jest Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Przedstawiciele Związku wezmą udział w dwóch panelach, które odbędą się w drugim dniu wydarzenia – 22 października.

Pierwszy z paneli, z udziałem Krzysztofa Zaczka, prezesa Szpitala Murcki i wiceprezesa Związku – „Szpitale na systemowej mapie kraju – dziś i jutro”, zaplanowano w godzinach 9:00-10:30. Tematyka panelu to:

  • Sieć szpitali – kolejne podsumowania, wnioski i propozycje,
  • Liczba i struktura szpitali, oddziałów, łóżek, hospitalizacji – wskaźniki do poprawy; wnioski z nowych map potrzeb zdrowotnych,
  • Szpital jako najdroższy hotel w mieście – ten „model” już się nie sprawdza,
  • Przychody, koszty i zobowiązania szpitali w Polsce,
  • Inwestycje w lecznictwie stacjonarnym.

Z kolei w drugim panelu – „Telemedycyna – przegląd rozwiązań i skala zastosowań” weźmie udział dr Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie. Podczas dyskusji, która odbędzie się w godzinach 14:45-16:15 podjęte zostaną tematy:

  • Narzędzia telemedyczne jako część procesu diagnostyczno-terapeutycznego, a nie gadżet,
  • Prawne aspekty korzystania z rozwiązań telemedycznych w jednostkach ochrony zdrowia – stan obecny i postulowane regulacje,
  • Telemonitoring pacjentów, m.in. z urządzeniami wszczepialnymi,
  • Zdalna opieka poszpitalna, telerehabilitacja, rozwiązania mobilne – przykłady rozwiązań.