Ogólnopolska konferencja dotycząca sytuacji szpitali

17 września w Warszawie Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych organizują ogólnopolską konferencję dotyczącą sytuacji szpitali.

Na konferencję w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (sala Marii Curie-Skłodowskiej) zaproszeni są parlamentarzyści, samorządowcy zainteresowani systemem ochrony zdrowia, w tym w szczególności prezydenci miast na prawach powiatu oraz starostowie z poszczególnych powiatów. Zaproszeni są także dyrektorzy i prezesi podmiotów leczniczych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką. Konferencja odbędzie się w godz. 11:00-15:00, a wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in.: “Szpitale powiatowe – dzisiejszy stan, jutrzejsze perspektywy”, “Nie tylko szpitale powiatowe” i “Jak uzdrowić chorą sytuację”.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zainteresowani proszeni są o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia