W WARSZAWIE O TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ SZPITALI POWIATOWYCH

We wtorek, 17 września w warszawskim Pałacu Kultury odbyło się spotkanie dyrektorów szpitali poświęcone trudnej sytuacji finansowej placówek, która – jak wynika z badań – pogarsza się. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.

Szybsza dynamika wzrostu kosztów niż dynamika wzrostu przychodów to przyczyna niestabilnej sytuacji finansowej szpitali. Wynika to m.in. ze wzrostu kosztów zatrudnienia, ale pozostałe wydatki także rosną w szybkim tempie. Z kolei brak dostępnych zasobów kadrowych na rynku pracy powoduje konieczność podnoszenia wynagrodzeń dla zapewnienia obsady, która zagwarantuje pacjentom odpowiednią opiekę medyczną.

Na spotkaniu ustalono pożądany poziom zwiększenia finansowania podmiotów leczniczych, co poprzedzono analizą i określeniem dziedzin wymagających wzrostu nakładów. Podkreślono również, że należy uwzględnić zmiany ustawowe w taryfach zgodnie z czasem ich obowiązywania. Przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r. oznaczają dla większości podmiotów destabilizację regulaminów wynagrodzeń i konieczność podwyższenia wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oraz osób na kontraktach. Oprócz tego zmiany te zdeterminują waloryzację umów zawartych na okres powyżej 12 miesięcy w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych.

Postulowano też wyłączenie z ryczałtu sieciowego świadczeń zdrowotnych ratujących życie tj. świadczeń intensywnej terapii oraz leczenia udarów, a także uwzględnienie w tzw. normach pielęgniarskich ekwiwalentu opieki dla opiekunek medycznych, ratowników medycznych oraz sanitariuszy.