SZPITAL ŚLĄSKI W CIESZYNIE OTRZYMAŁ TRZY NOWE SZTUCZNE NERKI

Szpital Śląski w Cieszynie otrzymał trzy sztuczne nerki, które służą do dializowania pacjentów chorujących na przewlekłą niewydolność. Jego Stacja Dializ utrzymuje przy życiu aż kilkudziesięciu chorych.

Dwie sztuczne nerki przekazała placówce Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Trzecią kupiło Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Nowoczesne urządzenia mają zastąpić wyeksploatowane i przestarzałe 10-letnie sztuczne nerki, które do tej pory pracowały w szpitalnej Stacji Dializ. Obecnie w tej stacji dializowani są pacjenci, którzy czekają na przeszczep nerki lub chorzy, którzy nie kwalifikują się już do przeszczepu.