WŁADYSŁAW PERCHALUK W RADZIE PROGRAMOWEJ V KONGRESU WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego weźmie udział w pracach Rady Programowej 5. edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach po raz piąty stanie się miejscem wielosektorowej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną zdrowia. Trzeci rok z rzędu, program wydarzenia współtworzy Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Do Rady Programowej został bowiem zaproszony prezes Związku – Władysław Perchaluk (wcześniej dwukrotnie w pracach Rady uczestniczył prezes honorowy Związku – dr Józef Kurek).

Władysław Perchaluk jest prezesem zarządu Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. W ochronie zdrowia pracuje od 42 lat, od 16 lat na stanowiskach kierowniczych. Wykłada w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 3 lat zasiada w radzie programowej kierunku Finanse i zarządzania w ochronie zdrowia tej uczelni.