W MIKOŁOWIE O STANDARDZIE RACHUNKU KOSZTÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

W piątek, 15 listopada w siedzibie Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląsk w Mikołowie odbyło się spotkanie szkoleniowe.

Dr Wojciech Głód z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mówił o „Zaleceniach Standardu Rachunku Kosztów”.

Z kolei dr hab. Małgorzata Serwach z Uniwersytetu  Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadziła szkolenie pt. „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pacjentowi kierownika podmiotu leczniczego oraz personelu medycznego”.