WŁADYSŁAW PERCHALUK DLA PULSU MEDYCYNY O WYROKU TRYBUNAŁU

Prezes Związku, Władysław Perchaluk skomentował na łamach Pulsu Medycyny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem wyrok ten nierówno traktuje placówki.

– Jeżeli chodzi o wyrok Trybunały Konstytucyjnego to  ważne są dwie kwestie – samo rozstrzygnięcie, stwierdzające, że zapisy ustawowe o obowiązku pokrywania straty netto ciążą na organie założycielskim. Natomiast drugą kwestią jest to, że trybunał dał 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych zapisów, wobec czego jeszcze wiele w tej sprawie może się wydarzyć. Wyrok wskazujący na niekonstytucyjność zapisów o obowiązku pokrywania straty netto jest korzystny dla podmiotów podlegających samorządom, natomiast w naszym odczuciu może nierówno traktować spółki, do których zakładania samorządy były wręcz zachęcane. Wiele podmiotów to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dla których organami założycielskimi są albo samorządy, albo inne instytucje, np. uczelnie. Powstaje zatem pytanie, czy i w jakim zakresie będą one mogły być beneficjentami ewentualnych zmian w ustawie.