SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI ZMIENI STRUKTURĘ

W nowym roku Sosnowiecki Szpital Miejski wprowadzi zapowiadane kilka miesięcy temu zmiany organizacyjne. Dotychczas placówka funkcjonowała w dwóch lokalizacjach – w centrum miasta przy ul. Zegadłowicza oraz w dzielnicy Zagórze przy ul. Szpitalnej. 

Zmiana struktury będzie polegać na zlokalizowaniu opieki szpitalnej w centrum miasta, natomiast w dzielnicy Zagórze prowadzona będzie terapia psychiatryczna, uzależnień, rehabilitacja i opieka długoterminowa. Wcześniejszy podział stanowił utrudnienie organizacyjne dla pacjentów i pracowników. 

Dariusz Skłodowski, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego skomentował w wywiadzie dla Dziennika Zachodniego nową strukturę funkcjonowania placówki: – Wprowadzane zmiany w strukturze organizacyjnej naszego szpitala pozwolą na optymalne i efektywne wykorzystanie potencjału Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Podział, który został przedstawiony i zakłada zlokalizowanie oddziałów leczniczych w większym, nowocześniejszym budynku wyposażonym w nowy specjalistyczny sprzęt medyczny jest korzystniejszy i bardziej rentowny z punktu widzenia zarządzania spółką, ale wprowadzany jest również z myślą o pacjentach. Jest to jeden z elementów realizacji planu naprawczego, do którego przygotowywaliśmy się przez długi okres.

Szczegóły dostępne TUTAJ.