RYNEK ZDROWIA PODSUMOWUJE XV FORUM W WARSZAWIE

W swoim najnowszym wydaniu, Rynek Zdrowia przypomina o wydarzeniu, które odbyło się 21 i 22 października w Warszawie – XV Forum Rynku Zdrowia. Wśród 1500 gości oraz 150 prelegentów byli członkowie Związku. W podsumowaniu magazyn przytacza ich wypowiedzi i wnioski.

W debacie „Szpitale na systemowej mapie kraju” wziął udział Krzysztof Zaczek, wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i prezes Szpitala Murcki Sp. z o. o. Podkreślił, że wciąż brakuje pełnej wiedzy niezbędnej do prowadzenia polityki regionalnej w zakresie szpitalnictwa: – Stworzenie map nie przełożyło się na konkretny praktyczny efekt. Przytoczył przykład Śląska: – Jeśli popatrzymy na liczbę łóżek w rejestrze, to wyjdzie na to, że w większości dużych miast łóżek internistycznych jest pod dostatkiem, a może nawet mamy ich nadmiar. W praktyce okazuje się jednak, że wiele łóżek wcale nie jest internistycznymi. To łóżka diabetologiczne, endokrynologiczne, reumatologiczne i wielu innych specjalności. A to doprowadza do sytuacji, że lekarze nie mogą przekazać pacjenta do innego szpitala, bo łóżek brakuje.

W sesji pt. „Telemedycyna – przegląd rozwiązań i zastosowań” wziął udział Jacek Czapla, dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie, który odniósł się do współpracy, jaką jego szpital nawiązał z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polską Stacją Polarną im. Stanisława Siedleckiego w Hornsundzie na Spitsbergenie. Polarników objęto wsparciem medycznym w ustalonych dniach i godzinach, a oprócz tego, w nagłych sytuacjach możliwy jest całodobowy kontakt mailowy, telefoniczny i za pośrednictwem komunikatora internetowego. Dr Czapla podkreślił: – Od początku zakładaliśmy, że udzielamy wyłącznie konsultacji lekarskich na odległość, ale nie w rozumieniu świadczeń medycznych. To ważne w kontekście ewentualnych problemów ze współodpowiedzialnością związaną z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Dodał także: – Mamy jednak nadzieję, że niebawem, w związku z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia, sformalizujemy tę naszą aktywność w postaci świadczenia telemedycznego rozliczanego z NFZ. Wówczas osoby przebywające w stacji polarnej, którym udzielamy świadczeń staną się naszymi pełnoprawnymi pacjentami.