CZŁONKOWIE ZWIĄZKU WŚRÓD PANELISTÓW V KONGRESU WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

W gronie panelistów V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych znajdą się prezes Związku Władysław Perchaluk, wiceprezesi Krzysztof Zaczek i Jerzy Szafranowicz, a także dr Jacek Czapla – dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie.

Przedstawiciele Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego wezmą udział w panelach zaplanowanych w drugim dniu Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, tj. 6 marca. Pierwsi wystąpią dr Jacek Czapla i Krzysztof Zaczek. 

Dyrektor ds. medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie będzie reprezentował Związek w sesji “Usługi medyczne i opiekuńcze na odległość” (09:30-11:00). Tematyka panelu skupi się na następujących zagadnieniach:

 • Kiedy warto sięgać po rozwiązania telemedyczne – przegląd możliwych zastosowań telemedycyny w wybranych dziedzinach,
 • Możliwości i znaczenie zdalnych rozwiązań w dobie starzejącego się społeczeństwa i deficytu kadr medycznych,
 • Technologia 5G zrewolucjonizuje diagnostykę?,
 • Bariery utrudniające szersze wdrażanie narzędzi telemedycznych w Polsce,
 • Przyszłość stosowania rozwiązań telemedycznych z perspektywy ich twórców, decydentów i płatnika świadczeń, placówek medycznych oraz pacjentów.

W tym samym czasie (09:30-11:00) Krzysztof Zaczek weźmie udział w panelu “Zarządzanie szpitalem – wyzwania i przegląd dobrych praktyk” dotyczącym takich zagadnień jak:

 • Zarządzanie kadrami, finansami, inwestycjami i infrastrukturą techniczną w szpitalach,
 • Przetargi publiczne w szpitalach – porozmawiajmy o kryteriach,
 • Koszty w górę, czyli w jaki sposób i na czym można jeszcze bezpiecznie zaoszczędzić; taryfy i wycena świadczeń medycznych a faktyczne koszty,
 • Hospital-Based HTA – wdrażanie nowej formuły szpitalnej oceny efektywności zakupów innowacyjnych technologii medycznych.

Władysław Perchaluk oraz Jerzy Szafranowicz wezmą z koli udział w dyskusji “O sieci szpitali i nie tylko – kilka pytań” (11:30-13:00). Podczas sesji zostaną zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

 • Organizacja lecznictwa stacjonarnego w Polsce – wymaga rewolucji czy ewolucyjnego wprowadzania korekt?
 •  Liczba i struktura szpitali oraz oddziałów – żywiołowe zmiany czy przemyślana strategia?
 • Sieć szpitali – konieczne są modyfikacje, ale jakie?
 • Rola szpitali powiatowych w systemie,
 • Jeden koordynator lecznictwa szpitalnego w województwie?

Przypomnijmy, że prezes Władysław Perchaluk miał wpływ na kształt wszystkich problemów poruszanych podczas tegorocznej imprezy biorąc udział w pracach Rady Programowej 5. edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.