POROZUMIENIE BIELSKIEGO SZPITALA PEDIATRYCZNEGO Z PCPR

Bielski Szpital Pediatryczny uruchomił szybką ścieżkę diagnostyczną dla dzieci z rodzin zastępczych, które są podopiecznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Jest to następstwo porozumienia PCPR z bielską placówką. 

„Razem – szybciej, lepiej, kompleksowo” to nazwa porozumienia zawartego rok temu między bielskim Szpitalem Pediatrycznym a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej. Od 1 marca weszło w życie pierwsze z ustaleń. Ewa Bachta, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej wyjaśnia, jak będzie przebiegać współpraca: – Naszą współpracę rozpoczynamy od szybkiej ścieżki diagnostycznej dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Ustaliliśmy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie swoim podopiecznym wydawało specjalne, kolorowe karty rodziny, które dla nas będą informacją, że posiadające je osoby, uprawnione są do szybkiej ścieżki diagnostycznej, którą przewidzieliśmy w zawartym niedawno porozumieniu. Ta szybka diagnostyka dotyczyć będzie zarówno Izby Przyjęć, jak i medycznych konsultacji specjalistycznych.

W dalszej przyszłości realizowane będą kolejne punkty porozumienia. Przewidują one między innymi udzielanie  wsparcia w zakresie edukacji zdrowotnej, terapii sensorycznej, rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz zapewnienie pomocy edukacyjnej dotyczącej zapobiegania urazom i bezpieczeństwa zabaw.