PIERWSZY PACJENT Z CIESZYNA OPUŚCIŁ JUŻ SZPITAL

We wtorek, 24 marca Szpital Śląski w Cieszynie opuścił mężczyzna, który był pierwszym pacjentem z koronawirusem w powiecie cieszyńskim. Dodatkowe badania nie wykazały już obecności SARS-CoV-2 w organizmie. 

Przypomnijmy, że mężczyzna trafił do cieszyńskiego Szpitala Śląskiego na początku marca po powrocie z Niemiec. Po wykonaniu badań na oddział zakaźny szpitala trafiła również jego żona i ośmioletnie dziecko. Mężczyznę wypisano już ze szpitala, a jego krewni są w stanie dobrym i w najbliższym czasie również opuszczą placówkę.

Szczegóły dostępne TUTAJ.