BRAMA ODKAŻAJĄCA W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zainstalowano drugą w Polsce bramę dekontaminacyjną. Urządzenie stworzone przez pracowników i absolwentów Politechniki Śląskiej we współpracy z firmą WAAM zakupiło Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

Przypomnijmy, że pierwszą bramę odkażająca zainstalowano w bytomskim Szpitalu Specjalistycznym nr 1. Druga stanęła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku. Brama odkaża kombinezony ochronne za pomocą dostępnego środka dezynfekującego, który jest używany na co dzień we wszystkich szpitalach. Pozwala zmniejszyć ryzyko zakażeniem COVID-19 wśród personelu medycznego podczas ściągania takich kombinezonów.

Brama jest w pełni automatyczna z pakietem regulacji. Personel medyczny może wybrać czas odkażania oraz monitorować proces dezynfekcji za pomocą świetlnych elementów informacyjnych.