SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1 W BYTOMIU ROZPOCZYNA LECZENIE OSOCZEM

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu otrzymał zgodę na rozpoczęcie nowatorskiej terapii leczenia zakażenia koronawirusem. Lekarze będą mogli leczyć najciężej chorych osoczem ozdrowieńców. 

Komisja bioetyczna przy Śląskiej Radzie Lekarskiej wydała zgodę na rozpoczęcie nowatorskiej terapii zakażenia koronawirusem. Inicjatorem leczenia najciężej chorych osoczem ozdrowieńców jest Jerzy Jaroszewicz, ordynator Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.  W rozmowie z biurem prasowym Bytomia wyjaśnia: – Jedną z bardziej obiecujących form terapii COVID-19 jest podawanie osocza osób, które przebyły chorobę oraz wytworzyły odporność pochorobową, tzw. ozdrowieńców. Jest to metoda, w której wykorzystuje się przetoczenie osocza zawierającego swoiste przeciwciała neutralizujące anty-SARS-Cov-2 w celu działania bezpośrednio przeciwwirusowego u biorcy.

Od tego tygodnia pacjenci zakażeni SARS-Cov-2 hospitalizowani w Oddziale bytomskiej placówki będą mieli dostęp do tej metody leczenia. Niezbędne jest wyrażenie przez nich zgody na terapię eksperymentalną. Osocze ozdrowieńców dostarczać będzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. 

Osoby, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 przed min. 2 tygodniami i miały dwa ujemne wyniki PCR zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Krwiodawstwa na mail: ozdrowiency@rckik-katowice.pl

Fot.: Archiwum UM Bytom, Hubert Klimek