DYREKTOREM SZPITALA NR 2 W MYSŁOWICACH POZOSTAJE GRZEGORZ NOWAK

19 maja odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala nr 2 w Mysłowicach. Wygrał Grzegorz Nowak, dotychczasowy szef placówki.

Szpital nr 2 w Mysłowicach nie zmieni dyrektora. Grzegorz Nowak będzie pełnić tę funkcję przez najbliższych 6 lat. Od prawie 29 lat zawodowo związany jest z ochroną zdrowia. Od 1999 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Szpitalu nr 1 w Bytomiu, a od 2008 roku był dyrektorem ZOZ Świętochłowice. W 2011 roku objął funkcję dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. W 2012 roku został dyrektorem Śląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia. Tę rolę pełnił do 2014 roku, a następnie działał jako doradca i audytor w wielu śląskich szpitalach.