ŚLĄSKIE WSPIERA SZPITALE POWIATOWE

Do szpitali z województwa śląskiego trafiły 24 mln zł z budżetu państwa i Unii Europejskiej w ramach przesunięć w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. Umowy podpisało dziesięć placówek z regionu, w tym nasze szpitale członkowskie.

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach dostanie prawie 1 mln zł. Pieniądze przeznaczy na doposażenie bazy sprzętowej w walce z koronawirusem. Projekt obejmuje zakup aparatury medycznej niezbędnej do usprawnienia procesów diagnostycznych pacjentów.

Wsparcie otrzyma też Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie. 2,1 mln zł placówka przeznaczy na zakup sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej. Szpital kupi m.in. respiratory stacjonarne i transportowe, sterylizator wodno-parowy, łóżka do intensywnej terapii i przyłóżkowwy aparat RTG.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.