WSPARCIE DLA SZPITALI POWIATOWYCH

Do szpitali w województwie śląskim trafi kolejne 46 mln zł w ramach walki z koronawirusem. Wsparcie otrzymają również szpitale powiatowe zrzeszone w Związku. 

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano kolejne umowy ze szpitalami z województwa śląskiego. To środki pochodzące z Budżetu Państwa i z Unii Europejskiej w ramach przesunięć w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Umowy podpisało trzynaście placówek z regionu, w tym szpitale powiatowe zrzeszone w Związku:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie otrzyma 3,3 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń w czasach epidemii. W ramach projektu planuje się zakup sprzętu m.in. bronchofiberoskopu, aparatu RTG przyłóżkowego, videolaryngoskopu, aparatu USG wielofunkcyjnego z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej.
  • Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie otrzyma 3,4 mln zł na zakup sprzętu medycznego m.in. centrali monitorującej z systemem monitorowania dla OIOM oraz zakup dodatkowego ambulansu. 
  • Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu otrzyma blisko 1,3 mln zł na zakup aparatu RTG wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
  • MEGREZ spółka z o.o. otrzyma prawie 2,5 mln zł na zakup sprzętu medycznego i informatycznego oraz środków ochrony osobistej dla potrzeb jednoimiennego szpitala zakaźnego, uruchomionego w dotychczasowym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach.