ODWIESZONO ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY W LUBLINIECKIM SZPITALU POWIATOWYM

Po prawie czterech miesiącach przerwy działalność wznawia oddział wewnętrzny w lublinieckim szpitalu powiatowym. Oddział zawieszono w marcu 2020 roku z powodu braków kadrowych.

Oddział wewnętrzny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu wznowił działalność po 16 tygodniach przerwy wynikającej z braków kadrowych. W ubiegłym roku przeprowadzono tam remont, zakupiono wyposażenie i aparaturę medyczną za ponad 3 mln zł.