DYREKTORZY SZPITALI ZANIEPOKOJENI PRZYSZŁOŚCIĄ

Polska Federacja Szpitali zapytała dyrektorów zrzeszonych w swoich strukturach o finansowanie placówek w czasie pandemii COVID-19, wykonanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i okres rozliczeniowy. Zarządzający przyznali m.in., że koniecznie należy zwiększyć finansowanie szpitali powiatowych o współczynnik inflacji oraz o ok. 10–15 proc. wartości obecnych umów z NFZ.  

Badanie wykazało, że 94,1 proc. ankietowanych przewiduje ujemny wynik finansowy i że nie ma możliwości wykonania takiej samej liczby świadczeń jak przed pandemią, a 61,8 proc. zasugerowało, aby wydłużyć okres rozliczeniowy. Dyrektorzy apelowali również o zwiększenie finansowania o 15–20 proc. oraz o wprowadzenie wskaźnika zwiększającego wartość punktu dla szpitali poziomu ogólnopolskiego sieci. Przyznali też, że epidemia spowodowała zwiększenie wydatków przy ograniczeniu możliwości świadczenia usług. Zaś zachowanie bezpieczeństwa procedur wiąże się z dużymi kosztami, na których pokrycie szpitale nie mają pieniędzy. Ponadto dyrektorzy są zobowiązani do realizowania pozostałych ustaw, np. o minimalnym wynagrodzeniu i wzroście wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach ochrony zdrowia, na które ustawodawca nie przekazał pieniędzy. Ankietowani sugerowali, że w związku z rosnącymi kosztami, powinna zostać podniesiona wycena świadczeń.

Szczegółowe wyniki badania dostępne są TUTAJ.