NOWY DYREKTOR SZPITALA POWIATOWEGO W LUBLIŃCU

Wyłoniono nowego dyrektora szpitala powiatowego w Lublińcu. Został nim Włodzimierz Charchuła.

Włodzimierz Charchuła ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania jednostkami, w tym również szpitalami. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-technicznych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach i zastępcy dyrektora ds. finansów i rozwoju w Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu. Oprócz tego sprawował funkcję pełnomocnika Zarządu w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, gdzie pracował nad przygotowaniem planu restrukturyzacji tamtejszego szpitala.

Priorytetem nowego dyrektora ZOZ Lubliniec jest przygotowanie programu naprawczego, w którym zawarte zostaną m.in. informacje dotyczące koncepcji zwiększenia efektywności ekonomiczno-finansowej i zmniejszenia corocznej straty szpitala, która w ubiegłym roku wynosiła prawie 6 mln złotych. 

Fot.: Powiat lubliniecki