RUSZYŁ PROCES INFORMATYZACJI SZPITALA PEDIATRYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Rozpoczęła się informatyzacja Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, która wymierne korzyści przeniesie zarówno małym pacjentom oraz ich rodzicom, jak i dziecięcej placówce medycznej.

Zaopatrzenie dziecięcej placówki medycznej w fachową infrastrukturę, programy oraz urządzenia zakończy pierwszą fazę informatyzacji. Potem przyjdzie czas na przeszkolenie szpitalnego personelu. Finałem, który najprawdopodobniej nastąpi w przyszłym roku, ma być pełne wdrożenie systemu e-zdrowie.

Ewa Bachta, dyrektor placówki podkreśla: – Obecnie funkcjonuje u nas e-recepta i e-skierowanie, ale e-zdrowie to dużo więcej, bo to także możliwość wystawiania i archiwizowanie dokumentacji medycznej wraz z wewnątrzszpitalnym obiegiem wyników badań, jak i możliwość elektronicznej rejestracji. Wprowadzenie tego systemu z punktu widzenia szpitala przyniesie oszczędność czasu, pracy oraz miejsca przeznaczonego obecnie na archiwizowanie dokumentacji medycznej, której powstaje u nas naprawdę wiele. Ale korzyści odczują również pacjenci i ich rodzice. Po pierwsze, możliwa będzie elektroniczna rejestracja na wizytę w przyszpitalnych poradniach oraz rezygnacja z niej, jeżeli z jakiś przyczyn przybycie dziecka do poradni będzie niemożliwe. Po drugie, uprawnione osoby będą miały wgląd do naszej dokumentacji medycznej. Więc jeśli nasz pacjent trafi na przykład do kliniki czy innego szpitala, zajmujący się tam nim lekarz będzie mógł błyskawicznie sprawdzić na co i jak był u nas leczony oraz jakie schorzenia u niego zdiagnozowaliśmy. Rodzicom oszczędzi to przyjazdu do nas po kopie dokumentacji medycznej. Oczywiście, jeżeli pacjenci lub ich opiekunowie będą potrzebowali takiej dokumentacji w formie papierowej, to zawsze ją w naszym szpitalu otrzymają.