STANOWISKO ZWIĄZKU W ZAKRESIE PISMA OTRZYMANEGO OD DR N. MED. JOLANTY MAJER, KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ

Prezes Władysław Perchaluk wystosował pismo, w którym zawarł stanowisko Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego w odpowiedzi na pismo dr n. med. Jolanty Majer, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej